ПРАВИЛА НАДАННЯ ОНЛАЙН - СЕРВІСУ ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ

 

• ЛІЦЕНЗІАР - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІГА ЗАКОН".

• ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь-яка фізична особа, юридична особа, яка ідентифікувалася як АБОНЕНТ і прийняла умови ліцензійного використання комп'ютерної програми (онлайн-сервісу) ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ.

 

1. Ідентифікація АБОНЕНТА як правомірного користувача комп'ютерної програми ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіна для санкціонованого доступу до комп'ютерної програми ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ, який не можна передавати будь-якій третій особі.

2. З метою використання комп'ютерної програми ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ АБОНЕНТАМ необхідно зареєструватися на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA360 за адресою: ligazakon.net.

3. АБОНЕНТ погоджується з цими Правилами та Ліцензією на використання комп'ютерної програми (онлайн-сервісу) ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ.

4. Онлайн-сервіс ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ є комп'ютерною програмою та дає можливість АБОНЕНТОВІ на підставі запиту отримати інформацію (відповідь на запит), сформовану відповідно до норм чинного законодавства України.

5. Запити від АБОНЕНТА подаються в письмовому вигляді шляхом заповнення заявки на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA360.

6. Відповідь на запит надходить АБОНЕНТОВІ на електронну адресу (e-mail) АБОНЕНТА, яку він зазначає під час реєстрації.

7. У разі надіслання запиту, що не розглядають у межах онлайн-сервісу ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ, АБОНЕНТОВІ надходить відповідь, що такий запит не розглядають. Водночас онлайн-сервіс уважають використаним АБОНЕНТОМ.

8. Інформація, яку надають через онлайн-сервіс ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ, має лише довідково-інформаційний характер, і її можна використовувати тільки в господарській діяльності АБОНЕНТА, без передання третім особам; її не призначено для надання відповідей консультантам із бухгалтерського обліку й оподаткування (у разі виявлення таких фактів АБОНЕНТУ буде відмовлено у співпраці); вона не є податковою консультацією, яку може надати лише відповідний контролюючий орган.

9. Онлайн-сервіс ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ призначено для надання відповідей на ситуаційні запитання з бухгалтерського обліку, податкового та трудового законодавства.

10. У межах зазначеного сервісу до розгляду не приймають:

• питання щодо оптимізації бізнесу, оптимізації оподаткування, схем ухилення від оподаткування;

• питання щодо проведення розрахунків, необхідних для здійснення господарської операції (розрахунок лікарняних, декретних, курсових різниць, розрахунок суми податків, зборів, інших платежів тощо), і заповнення форм звітності, первинних й інших документів на підставі наданих користувачем вихідних даних;

• питання, що стосуються правовідносин, які регулюються іноземним, регіональним і місцевим законодавством;

• запити на складання документів (договорів, актів, претензій, позовів, наказів, інструкцій тощо);

• питання із ситуацій, що вимагають ґрунтовного аналізу документів суб'єктів господарювання, виїзду до місцезнаходження користувача, подальшого судового супроводу;

• питання, що стосуються роботи банків, страхових компаній, професійних учасників ринку цінних паперів, недержавних пенсійних фондів, а також інших фінансових і кредитних установ;

• питання щодо застосування МСФЗ;

• питання, які мають особистий характер і не пов'язані з діяльністю суб'єктів господарювання (нарахування пенсій, субсидій, соціальних пільг і гарантій тощо);

• запити на підготовку матеріалів, пов'язаних із навчанням (реферати, курсові, дипломні роботи тощо) або науковою діяльністю;

• питання щодо визначення кодів, передбачених державними класифікаторами;

• питання, які мають комплексний характер із необхідністю моделювання низки ситуацій із різними умовами та/або потребують широкого розкриття теми.

Наприклад:

▪ "Розкажіть усе про курсові різниці";

▪ "Оренда офісу в засновника: бухгалтерський і податковий облік";

▪ "Порядок реєстрації приватного підприємця від А до Я";

▪ "Які податки потрібно сплачувати в разі імпорту товарів";

▪ "Фізособа продала право вимоги на нерухоме майно у вигляді житлового приміщення в будинку юрособі. Які податкові наслідки в такому разі виникають у фізособи-продавця, юрособи-покупця та забудовника?" тощо.

11. Окремі категорії комплексних запитів, викладені в одному запиті, за попереднім погодженням з АБОНЕНТОМ можуть бути прийняті як два чи більше окремих запитань.

12. Що докладніше й конкретніше запитання, то більш вичерпну відповідь буде надано, тому доцільно:

▪ описати господарську ситуацію, що спонукала до виникнення запитання;

▪ сформулювати умови, за яких виникла така ситуація, й озвучити дії, що були вжиті;

▪ указати всі особливості, що можуть вплинути на повноту й правильність відповіді (режим оподаткування, період здійснення операції, документальне оформлення тощо).

13. Загальний строк формування відповіді – 3 (три) робочі дні (без урахування дня, коли питання було поставлено, та дня надання відповіді). В окремих випадках строк для формування відповіді може бути подовжено до 10 (десяти) робочих днів.

14. У разі якщо АБОНЕНТ надає уточнення наступного дня (або пізніше), строк формування відповіді подовжують на термін отримання додаткової інформації.

15. Якщо відповідь видалась невичерпною чи незрозумілою, АБОНЕНТ може звернутися щодо її уточнення. Якщо уточнююче запитання випливатиме з відповіді та не розширюватиме/змінюватиме початкові запитання й вихідну інформацію, додаткову інформацію буде надано протягом 2-х робочих днів.

16. У разі якщо в уточнюючому запитанні користувач озвучує додаткову інформацію, не вказану в тексті основного запитання, і це уточнення вимагає повторного розгляду або доопрацювання раніше сформованої відповіді, таке запитання, за погодженням з АБОНЕНТОМ, може бути розглянуто як нове.

17. Відповідь, сформовану за допомогою онлайн-сервісу ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ, не наділено статусом офіційного документа, вона має рекомендаційний характер. ЛІЦЕНЗІАР не відповідає за наслідки (або можливі наслідки) використання АБОНЕНТОМ отриманої інформації під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

18. Персональні дані, які надає АБОНЕНТ, обробляються та зберігаються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Персональні дані АБОНЕНТА не будуть опубліковані або передані третім особам. Персональні дані АБОНЕНТА не продаються, не передаються в користування й не обмінюються. Персональні дані використовуються лише в необхідному обсязі та з метою, дозволеною АБОНЕНТОМ і законодавством.

19. АБОНЕНТ надає згоду на внесення й використання своїх персональних даних у Базі АБОНЕНТІВ онлайн-сервісу ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ і на оброблення своїх персональних даних ЛІЦЕНЗІАРОМ.

20. ЛІЦЕНЗІАР звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов'язків, що сталося внаслідок обставин, які перебувають поза сферою контролю ЛІЦЕНЗІАРА: стихійних лих; запровадження надзвичайного стану; запровадження воєнного стану, воєнних дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій та актів органів державної влади й місцевого самоврядування; змін законодавства; тимчасового чи постійного припинення роботи серверів адміністраторів і/або власників баз даних та інформаційних ресурсів; тимчасового чи постійного припинення роботи провайдерів мережі Інтернет; використання програмно-апаратних засобів, що перебувають у несправному технічному стані; недоліків господарської діяльності АБОНЕНТА, що безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань ЛІЦЕНЗІАРА.

 

Вхід

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН" 2010. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007. © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991. Всі права на матеріали, розміщені на сторінці, охороняються законодавством України. Повному або частковому передрукуванні матеріалів, розміщених на цій сторінці, можливо тільки з письмового дозволу ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», при цьому гіперпосилання (hyperlink) на цю сторінку є обов'язковим. Для ілюстрування матеріалів і створення рекламних макетів використовуються фотозображення і ілюстрації Getty Images