ПРАВИЛА НАДАННЯ ОНЛАЙН - СЕРВІСУ «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»

 

• ЛІЦЕНЗІАР - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

• ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь - яка фізична особа, юридична особа, яка ідентифікувалась в якості АБОНЕНТА та прийняла умови ліцензійного використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ».

 

1. Ідентифікація АБОНЕНТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ», який не може бути переданий будь-якій третій особі.

2. З метою використання комп’ютерної програми «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» АБОНЕНТАМ необхідно зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: ligazakon.net.

3. АБОНЕНТ погоджується з цими Правилами та Ліцензією на використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ».

4. Комп’ютерна програма (онлайн – сервіс) «Особистий експерт» є комп'ютерною програмою та дозволяє АБОНЕНТОВІ на підставі запиту отримати інформацію (відповідь на запит), сформовану на підставі чинного законодавства України.

5. Онлайн сервіс можна використати в наступних пакетах:

a. Пакет «Бізнес».

Використати пакет можна тільки протягом одного місяця, що оплачений АБОНЕНТОМ.

Запити від АБОНЕНТА подаються в письмовому вигляді шляхом заповнення заявки на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON.

Якщо АБОНЕНТ протягом оплаченого місяця не скористався даними пропозиціями - онлайн - сервіс вважається використаним АБОНЕНТОМ в повному обсязі і в наступному місяці не діє.

b. Пакет «Дейлі».

Використати пакет можна тільки протягом періоду, що оплачений АБОНЕНТОМ.

Запити від АБОНЕНТА подаються в письмовому вигляді шляхом заповнення заявки на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON.

Якщо АБОНЕНТ пакета «Дейлі» не використав онлайн сервіс - протягом 2-х місяців з дати оплати, онлайн - сервіс вважається використаним АБОНЕНТОМ в повному обсязі.

6. Відповідь на запит АБОНЕНТ отримує впродовж 3-х робочих днів з дня оплати запиту.

7. Відповідь на запит надходить АБОНЕНТОВІ на електронну адресу (e-mail) АБОНЕНТА, що зазначається АБОНЕНТОМ при реєстрації.

8. У разі надіслання запиту, що не розглядається в рамках онлайн-сервісу «Особистий експерт», АБОНЕНТОВІ надходить відповідь, що такий запит не розглядається. При цьому онлайн-сервіс вважається використаним АБОНЕНТОМ.

9. Якщо для підготовки інформації на запит підвищеної складності потрібно більше 3 (трьох) робочих днів, АБОНЕНТ буде повідомлений про можливі терміни надання інформації. При цьому інформація надається АБОНЕНТОВІ не пізніше 10 (десяти) робочих днів.

10. Якщо АБОНЕНТ формує кілька запитів одночасно, відповіді надаються в порядку черговості запитів.

11. Тематика, на яку надається інформація:

a) запити, пов'язані безпосередньо з виконанням бухгалтером своїх прямих обов'язків по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності; податкового обліку і податкової звітності;

b) запити, пов'язані із суміжними професіями (кадри, юристи), в частині використання їх при веденні бухгалтерського обліку, вирішення питань оподаткування.

12. В рамках онлайн – сервісу «Особистий експерт» не розглядатимуться наступні запити:

a) стосуються роботи банків, страхових компаній, професійних учасників ринку цінних паперів, недержавних пенсійних фондів, а також інших фінансових і кредитних установ;

b) що відносяться до області бюджетного обліку;

c) що вимагають спеціальних знань або стосуються спеціальних галузей права;

d) вимагають розробки або складання документів, складання звітності для АБОНЕНТА;

e) що вимагають правової оцінки документів, складання висновків, в тому числі аудиторських;

f) пов'язані з легалізацією доходів і ухиленням від сплати податків (зборів) і внесків;

g) вимагають виїзду до місцезнаходження АБОНЕНТА;

h) вимагають подальшого судового супроводу;

i) що не відносяться до області інтересу бухгалтера (в тому числі індивідуальні (особисті) питання, наприклад: вступ в спадок, виплата пенсії, тощо ).

13. Інформація, яка надається через онлайн - сервіс «Особистий експерт», не є консультацією і носить виключно довідкового - інформаційний характер.

14. Інформація, надана через онлайн - сервіс «Особистий експерт», не є податковою консультацією, яка може бути надана лише відповідним контролюючим органом.

15. ЛІЦЕНЗІАР не відповідає за наслідки (або можливі наслідки) використання АБОНЕНТОМ отриманої інформації під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

16. Персональні дані, які надає АБОНЕНТ обробляються і зберігаються у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних". Персональні дані АБОНЕНТА не будуть опубліковані або передані третім особам. Персональні дані АБОНЕНТА не продаються, не передаються в користування та не обмінюються. Персональні дані використовуються лише в необхідному обсязі та з метою, дозволеною АБОНЕНТОМ та законодавством.

17. АБОНЕНТ надає згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі АБОНЕНТІВ комп’ютерної програми «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» та на обробку своїх персональних даних ЛІЦЕНЗІАРОМ.

18. ЛІЦЕНЗІАР звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, що сталося внаслідок обставин, що знаходяться поза сферою контролю ЛІЦЕНЗІАРА: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення військового стану, воєнних дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій та актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове чи постійне припинення роботи серверів адміністраторів та/або власників баз даних та інформаційних ресурсів; тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет; використання програмно-апаратних засобів, що перебувають в несправному технічному стані; недоліки господарської діяльності АБОНЕНТА, що безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА.

 

 

Вхід

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН" 2010. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007. © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991. Всі права на матеріали, розміщені на сторінці, охороняються законодавством України. Повному або частковому передрукуванні матеріалів, розміщених на цій сторінці, можливо тільки з письмового дозволу ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», при цьому гіперпосилання (hyperlink) на цю сторінку є обов'язковим. Для ілюстрування матеріалів і створення рекламних макетів використовуються фотозображення і ілюстрації Getty Images