ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН» в особі Директора Шестакова Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ПОСТАЧАЛЬНИК), пропонує будь-якій юридичній чи фізичній особі (надалі іменується – АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми (онлайн-сервісу) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» (надалі – онлайн-сервіс «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ»).

2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх фізичних та юридичних осіб.

3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання онлайн-сервісу «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ».

Видача АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання онлайн-сервісу «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.

 4. Сплата АБОНЕНТОМ вартості невиключної ліцензії на право використання онлайн-сервісу «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ», вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийманням АБОНЕНТОМ умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору), ПРАВИЛ НАДАННЯ ОНЛАЙН - СЕРВІСУ «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» ТА  ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ (ОНЛАЙН- СЕРВІС) «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ».

5. Публічна оферта починає діяти з моменту прийняття її умов АБОНЕНТОМ  і діє до закінчення оплаченого АБОНЕНТОМ строку (терміну) дії невиключної ліцензії на право використання онлайн-сервісу «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ».

6. Користування АБОНЕНТОМ онлайн-сервісом «ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ» здійснюється протягом оплаченого ним строку (терміну) дії ліцензії.

7. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

10. Реквізити ПОСТАЧАЛЬНИКА: місцезнаходження – 04112, місто Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 23; код ЄДРПОУ 35256291; телефон – 044-538-01-02; e-mail [email protected]; має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно з положеннями розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

Вхід

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН" 2010. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007. © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991. Всі права на матеріали, розміщені на сторінці, охороняються законодавством України. Повному або частковому передрукуванні матеріалів, розміщених на цій сторінці, можливо тільки з письмового дозволу ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», при цьому гіперпосилання (hyperlink) на цю сторінку є обов'язковим. Для ілюстрування матеріалів і створення рекламних макетів використовуються фотозображення і ілюстрації Getty Images